Як вироджується графіті (Трансформації культури аерозольного балону)

  • Z. Kais КПІ ім. І. Сікорського
Ключові слова: графіті, стріт-арт, муралізм, комунікація, соціальна семантика, повідомлення, знак.

Анотація

В статті проаналізовані ключові аспекти сучасних трансформацій культури аерозольного балону, а саме сценаріїв її комерціалізації, віртуалізації та інституціалізації та зроблене узагальнення про сутнісні зміни соціального смислу явища графіті та поступового виродження його у старій якості. Авторка доходить висновку, що до всіх копій графіті є некоректним застосування назви «графіті», а всі імітації графіті стають тепер якісно іншими знаками, повідомленнями з подвійними конотаціями та симулякрами другого порядку, які функціонують на основі ринкового закону вартості. Зазначено, що поступово акценти семіотичної сили знака графіті зміщуються на його симуляції, а саме цифрові копії в соціальних мережах. Зауважується, що сучасний муралізм не має спільних рис з графіті, зокрема через його підконтрольний владі характер.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Z. Kais, КПІ ім. І. Сікорського
кандидат філософських наук,
викладач кафедри філософії,

Посилання

Kais Z. V. Sotsialna semantyka urbanistychnoho svitu: symvolika hrafiti [The semantics of Social urban world: the symbolism of the graffiti]: avtoref. dys. ... kand. filos. nauk : 09.00.03; NAN Ukrainy, In-t filosofii im. H. S. Skovorody. – Kyiv, 2015. – 20 s.

Yermolenko A. M. Komunikatyvna praktychna filosofiia. Pidruchnyk [Communicative practical philosophy. Tutorial]. – K.: Libra, 1999. – 488 s.

Novikov B. V. Tvorchist yak sposib zdiisnennia humanizmu : monohrafiia [Creativity as a way of making humanism : a monograph] – K.: NTUU «KPI», 2006. — 308 s.

Kais Z. V. Zaluchennia sotsialnykh instytutiv do hrafiti-dyskursu yak shliakh podolannia vandalizmu [Involvement of the social institutions to the graffiti discourse as a way to overcome vandalism] // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi

politekhnichnyi instytut». Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika: Zb. nauk. prats. – Kyiv: IVTs «Politekhnika», 2013. – №1. – S. 32–39.

Urban Discipline 2002. – Hamburg, Germany, 2002, – 144 pp.

Bodriiiar Zh. Symuliakry i symuliatsiia [Simulacra and simulation]. – Kyiv: Vydavnytstvo Solomii Pavlychko «Osnovy», 2004. — 230 s.

Prepotenska M. P. Homo urbanus: fenomen liudyny mehapolisu: monohrafiia [Homo urbanus: the phenomenon of man of the metropolis]. – Dnipropetrovsk: Vyd. Seredniak T. K., 2014. – 420 s.


Переглядів анотації: 96
Завантажень PDF: 176
Опубліковано
2017-05-03