Як вироджується графіті (Трансформації культури аерозольного балону)

  • Z. Kais КПІ ім. І. Сікорського
Ключові слова: графіті, стріт-арт, муралізм, комунікація, соціальна семантика, повідомлення, знак.

Анотація

В статті проаналізовані ключові аспекти сучасних трансформацій культури аерозольного балону, а саме сценаріїв її комерціалізації, віртуалізації та інституціалізації та зроблене узагальнення про сутнісні зміни соціального смислу явища графіті та поступового виродження його у старій якості. Авторка доходить висновку, що до всіх копій графіті є некоректним застосування назви «графіті», а всі імітації графіті стають тепер якісно іншими знаками, повідомленнями з подвійними конотаціями та симулякрами другого порядку, які функціонують на основі ринкового закону вартості. Зазначено, що поступово акценти семіотичної сили знака графіті зміщуються на його симуляції, а саме цифрові копії в соціальних мережах. Зауважується, що сучасний муралізм не має спільних рис з графіті, зокрема через його підконтрольний владі характер.

Біографія автора

Z. Kais, КПІ ім. І. Сікорського
кандидат філософських наук,
викладач кафедри філософії,

Посилання

Kais Z. V. Sotsialna semantyka urbanistychnoho svitu: symvolika hrafiti [The semantics of Social urban world: the symbolism of the graffiti]: avtoref. dys. ... kand. filos. nauk : 09.00.03; NAN Ukrainy, In-t filosofii im. H. S. Skovorody. – Kyiv, 2015. – 20 s.

Yermolenko A. M. Komunikatyvna praktychna filosofiia. Pidruchnyk [Communicative practical philosophy. Tutorial]. – K.: Libra, 1999. – 488 s.

Novikov B. V. Tvorchist yak sposib zdiisnennia humanizmu : monohrafiia [Creativity as a way of making humanism : a monograph] – K.: NTUU «KPI», 2006. — 308 s.

Kais Z. V. Zaluchennia sotsialnykh instytutiv do hrafiti-dyskursu yak shliakh podolannia vandalizmu [Involvement of the social institutions to the graffiti discourse as a way to overcome vandalism] // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi

politekhnichnyi instytut». Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika: Zb. nauk. prats. – Kyiv: IVTs «Politekhnika», 2013. – №1. – S. 32–39.

Urban Discipline 2002. – Hamburg, Germany, 2002, – 144 pp.

Bodriiiar Zh. Symuliakry i symuliatsiia [Simulacra and simulation]. – Kyiv: Vydavnytstvo Solomii Pavlychko «Osnovy», 2004. — 230 s.

Prepotenska M. P. Homo urbanus: fenomen liudyny mehapolisu: monohrafiia [Homo urbanus: the phenomenon of man of the metropolis]. – Dnipropetrovsk: Vyd. Seredniak T. K., 2014. – 420 s.

Опубліковано
2017-05-03