Інформаційна культура як фактор підвищення ефективності ідеології інформаційного суспільства в умовах глобалізації

  • M. Kyrychenko ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Ключові слова: інформаційне суспільство, ідеологія інформаційного суспільства, електронна культура, електронна наука, національна інформаційна інфраструктура

Анотація

Мета статті – сформувати концепцію інформаційної культури, вивчення якої є актульною у зв’язку з побудовою інформаційного суспільства у нашій країні та світі. Інформаційна культура слугує важливою умовою культури всього соціуму і окремої особистості, так як без неї неможливе реальне просування у напрямі інформаційного суспільства. Великої актуальності при цьому набуває розробка поняттєво-категорійного апарату ідеології інформаційного суспільства, в основі якого інформаційна людина та різноманітні компоненти інформаційної культури. Методи дослідження – соціоаксіоліологічний та інформаціологічний, що дозволяють дослідити інформаційну культуру як новий напрямок, що виникає під впливом прогресу електронних інформаційних технологій. Наукова новизна дослідження в тому, що ідеологія інформаційного суспільства є складовою сучасного глобалізованого процесу, без врахування проблем якого неможливо оцінити наслідки глобалізації. Результат дослідження – сформовано концепцію інформаційної культури як фактор підвищення ефективності ідеології інформаційного суспільства в умовах глобалізації. Вивчення впливу нових інформаційних технологій впливає на рівень інформаційної культури особистості, що сприяє вирішенню проблем інформатизації суспільства та переходу на новий рівень його розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

M. Kyrychenko, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
доктор філософії, професор кафедри державної служби і менеджменту освіти,
член-кореспондент Академії наук вищої школи України,
перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи,

Посилання

Voronkova V. H., Sosnin O. V. Formuvannia informatsiinoho suspilstva v Ukraini: vyklyk chy potreba chasu? [The formation of information society in Ukraine: challenge or need time?] // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii: [zb.nauk.pr.], 2015, № 60, S. 13 – 24.

Voronkova V. H., Nikitenko V. O. Suchasna heokultura yak sotsiokulturnyi fenomen kulturnoi hlobalizatsii [Modern geoculture as a sociocultural phenomenon of cultural globalization] // Hileia: naukovyi visnyk: [zb. nauk.pr.], 2013, Vyp. 72, S. 487–492.

Kyvliuk O. P. Osvitnia kultura informatsiinoho suspilstva v konteksti hlobalizatsiinoi realnosti [Educational culture of the information society in the context of the globalization of reality] // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii: [zb.nauk.pr.], 2016, vypusk № 67, S. 225–232.

Maksymeniuk M. Yu., Nikitenko V. O. Informatsiino-komunikatyvne suspilstvo yak riznovyd skladnoi sotsialnoi systemy i vzaiemodii [Information and communication society as a kind of complex systems and social interaction] // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii: [zb.nauk.pr.], 2016, vypusk №66, S. 266–278.

Melnyk V. V. Formuvannia kontseptsii informatsiinoho menedzhmentu: sutnist, zadachi, osnovni napriamy rozvytku [The concept of Forming of information management: essence, objectives, main directions of development] // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii: [zb.nauk.pr.], 2014, vypusk №56, S. 208–217.

Pozhuiev V. I. Osmyslennia mistsia i roli informatsii u suchasnomu suspilstvi [Understanding of the role and place of information in modern society] // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii: [zb.nauk.pr.], 2010, vypusk № 42, S. 4–13.

Ethicalcodeof Information society. 36 general conference of UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002126/212696e.pdf (Accessed 4.09.2017)

Starzhinskiy V. P., Tsepkalo V. V. Na puti k obshchestvu innovatsiy [Towards a society of innovation]. – Minsk: RIVSh, 2016. – 446 s.


Переглядів анотації: 37
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2017-06-03