Міркування із реченнями-сповіщеннями пропозиційних установок: шляхи аналізу

  • I. Aleksiuk Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: пропозиційні установки, непрямі контексти, принцип взаємозамінюваності кореферентних виразів, референційний зсув, раселівська логічна форма, паратактичний аналіз, інтенційний стан.

Анотація

Однією серед важливих загадок сучасної філософської логіки і філософії мови є: принцип взаємозамінюваності кореферентних виразів здається не спрацьовує у непрямих контекстах, де істинність цілого речення не передбачає істинності вбудованого «що»-речення. З’ясування сутності і порівняльний аналіз класичних розв’язків цієї загадки – ідеї Фреге, Расела, Девідсона, Серла – відкривають бачення перспектив сучасних розвідок.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Baker L. R. Propositional Attitudes // A Companion to the Philosophy of Mind / Ed. by S. Guttenplan. - Blackwell, 1995. - pp. 488-493.

Barwise J., Perry J. Semantic Innocence and Uncompromising Situations // The Philosophy of Language (2d ed.) / Ed. by A. P. Martinich. -New York, Oxford: Oxford University Press, 1990. - pp. 392-405.

Bäuerle R., Cresswell M. J. Propositional Attitudes//Handbook of Philosophical Logic. Vol. IV (Topics in the Philosophy of Language)/Eds. D. Gabbay, F. Guenthner. -Dordrecht, Boston, London: D. Reidel Publishing Company, 1989. - pp. 491-512.

Clapp N., Stainton R. J. «Obviously Propositions are Nothing»: Russell and the Logical Form of Belief Reports//Logical Form and Language/Eds. G. Preyer and G. Peter. -Oxford: Clarendon Press, 2002. -pp. 409-420.

Davidson D. On Saying That // Davidson D. Inquiries into Truth and Interpretation. -Oxford: Clarendon Press, 1984. -pp. 93-108.

Forbes G. Attitude Problems. An Essay on Linguistic Intensionality. - Oxford: Clarendon Press, 2006.

Frege G. On Sense and Nominatum // The Philosophy of Language (2d ed.)/Ed. by A. P. Martinich. -Oxford, New York: Oxford University Press, рр. 190-202.

Guttenplan S. Intensional//A Companion to the Philosophy of Mind/Ed. by S. Guttenplan. -Blackwell, 1995. - pp. 374-375. 1990. - рp. 190-202.

Hintikka J. Semantics for Propositional Attitudes // Philosophical Logic / Eds. J. W. Davis,

D. J. Hockney, W. K. Wilson. -Dordrecht: Reidel, 1969. - pp. 21-45.

Kaplan D. Quantifying In // The Philosophy of Language (2d ed.) / Ed. by A. P. Martinich.

- New York, Oxford: Oxford University Press, 1990. - pp. 370-391.

Kripke S. A Puzzle about Belief // S. Kripke. Philosophical Troubles. Collected Papers, Vol. 1. -New York, Oxford: Oxford University Press, 2011. - pp. 125-161.

Lepore E., Ludwig K. Donald Davidson’s Truth-Theoretic Semantics. - Oxford: Clarendon Press, 2007.

Matthews R. J. The Measure of Mind. Propositional Attitudes and their Attribution. - Oxford: Oxford University Press, 2007.

Matthews R. J. Logical Form and the Relational Conception of Belief // Logical Form and Language/Eds. G. Preyer and G. Peter. - Oxford: Clarendon Press, 2002. - pp. 421-443.

McKay T. Propositional Attitudes Reports//Stanford Encyclopedia of Philosophy/http://

www. seop. leads. ac. uk/archives/sum2005/entries/prop- attitude-reports

Platts M. Ways of Meaning (2d ed.). - Cambridge, Massachusetts, London, England: A Bradford Book, The MIT Press, 1997.

Quine W. V. Quantifiers and Propositional Attitudes//The Philosophy of Language (2d ed.) / Ed. by A. P. Martinich. - New York, Oxford: Oxford University Press, 1990. - pp. 353-359.

Quine W. V. Elementary Logic (revised ed.). - Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press. -1980.

Richard M. Propositional Attitude Ascription // The Blackwell Guide to the Philosophy of Language / Eds. M. Devitt and R. Hanley. - Blackwell, 2006. - pp. 186-211.

Richard M. Opacity//The Oxford Handbook of the Philosophy of Language/Eds. E. Lepore and B. C. Smith. - Oxford: Clarendon Press, 2006. - pp. 667-688.

Richard M. Propositional Attitudes // A Companion to the Philosophy of Language / Eds. B. Hale, C. Wright. - Blackwell Publishers, 1997. -pp. 197-226.

Richard M. Propositional Attitudes. An Essay on Thoughts and How We Ascribe Them. - Cambridge:Cambridge University Press, 1995.

Russell B. On Denoting//The Philosophy of Language (2d ed.)/Ed. by A. P. Martinich. - Oxford, New York: Oxford University Press, 1990. -рp. 203- 211.

Sainsbury M. Logical Forms. An Introduction to Philosophical Logic (2d ed.). - Blackwell Publishers, 2001.

Salmon N. Puzzles about Intensionality // A Companion to Philosophical Logic / Ed. by D. Jacquette. - Blackwell Publishing, 2006. - pp. 73-85.

Searle J. R. Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind. - New York: Cambridge University Press, 1983.

The Pragmatics of Propositional Attitude Reports/Ed. By K. M. Jaszczolt. - Elsevier, 2000.

Логический анализ языка. Знание и мнение. -М.: Наука, 1988.

Логический анализ языка. Проблемы интенсиональных и прагматических контекстов. -М.: Наука, 1989.

Сааринен Е. Являются ли суждения объектами пропозициональных установок? // Модальные и интенсиональные логики и их применение к методологии науки. – М.: Наука, 1984. -249-273.


Переглядів анотації: 39
Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2012-10-03