Філософські засади теології фемінізму

  • A. Dankanich Дніпровский національний університет ім. Олеся Гончара
Ключові слова: теологія фемінізму, християнство, традиція.

Анотація

Добре відомо, що завданням теології фемінізму є критичний аналіз і реконструкція гендерних парадигм в теологічній площині. Вона піддає сумніву теологію, яка обґрунтовує домінування чоловіків, вважаючи останніх носіями Божественного, Богоподібності, та можливості репрезентувати Бога в якості церковних лідерів. Теологи М. Дейлі, Р. Рутер, Е. Шюсслер-Фьоренца наголошують на тому, що об’єктом критики теології фемінізму виступає також позиція, згідно якої, жінки були створені Богом, щоб бути покірними чоловікам, а будь-які спроби і намагання не визнавати таку субординацію розцінюються як гріх.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

A. Dankanich, Дніпровский національний університет ім. Олеся Гончара
кандидат філософських наук
доцент кафедри філософії,

Посилання

Bridle D. No man’s land: An interview with Mary Daly // What is Enlightenment Magazine, 1999, 16, Fall – Winter, viewed 27 October 2011.

Daly M. Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women’s Liberation. – Boston: Beacon Press, 1985. – 225 p.

Daly M. Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism. – Boston: Beacon Press, 1978. – 484 p.

Ford D. F. Introduction to the Modern Theology // The modern theologians: an introduction to Christian theology since 1918. – 3rd ed. by Blackwell Publishing Ltd, 2005. – P. 1–15.

Ruether R. R. Goddesses and the Divine Feminine: A Western Religious History. – Berkeley and Los Angeles: University of Californian Press, 2005. – 381 p.

Ruether R. R. The emergence o f Christian feminist theology // Cambridge companion to Feminist Theology / edited by Susan F. Parsons. – Cambridge University Press, 2004. – P. 3–22.

Schüssler F. E. Zu ihrem Gedächtnis ...Eine feministisch-theologische Rekonstruktion der christlichen Ursprünge. – Aus dem amerikan. Engl. übers. Von Christine Schaumberger. – 2. Aufl. – Gütersloh: Kaiser; Gütersloh: Gütersloher Verl. – Haus, 1993, Einheitssacht.: In memory of her . – 426 S.


Переглядів анотації: 555
Завантажень PDF: 300
Опубліковано
2017-12-03