Філософські засади теології фемінізму

  • A. Dankanich Дніпровский національний університет ім. Олеся Гончара
Ключові слова: теологія фемінізму, християнство, традиція.

Анотація

Добре відомо, що завданням теології фемінізму є критичний аналіз і реконструкція гендерних парадигм в теологічній площині. Вона піддає сумніву теологію, яка обґрунтовує домінування чоловіків, вважаючи останніх носіями Божественного, Богоподібності, та можливості репрезентувати Бога в якості церковних лідерів. Теологи М. Дейлі, Р. Рутер, Е. Шюсслер-Фьоренца наголошують на тому, що об’єктом критики теології фемінізму виступає також позиція, згідно якої, жінки були створені Богом, щоб бути покірними чоловікам, а будь-які спроби і намагання не визнавати таку субординацію розцінюються як гріх.

Біографія автора

A. Dankanich, Дніпровский національний університет ім. Олеся Гончара
кандидат філософських наук
доцент кафедри філософії,

Посилання

Bridle D. No man’s land: An interview with Mary Daly // What is Enlightenment Magazine, 1999, 16, Fall – Winter, viewed 27 October 2011.

Daly M. Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women’s Liberation. – Boston: Beacon Press, 1985. – 225 p.

Daly M. Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism. – Boston: Beacon Press, 1978. – 484 p.

Ford D. F. Introduction to the Modern Theology // The modern theologians: an introduction to Christian theology since 1918. – 3rd ed. by Blackwell Publishing Ltd, 2005. – P. 1–15.

Ruether R. R. Goddesses and the Divine Feminine: A Western Religious History. – Berkeley and Los Angeles: University of Californian Press, 2005. – 381 p.

Ruether R. R. The emergence o f Christian feminist theology // Cambridge companion to Feminist Theology / edited by Susan F. Parsons. – Cambridge University Press, 2004. – P. 3–22.

Schüssler F. E. Zu ihrem Gedächtnis ...Eine feministisch-theologische Rekonstruktion der christlichen Ursprünge. – Aus dem amerikan. Engl. übers. Von Christine Schaumberger. – 2. Aufl. – Gütersloh: Kaiser; Gütersloh: Gütersloher Verl. – Haus, 1993, Einheitssacht.: In memory of her . – 426 S.

Опубліковано
2017-12-03