Українська православна політична теологія Г. Коваленко і Б. Огульчанського

  • Y. Podorozhny НПУ імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: політична теологія, сучасна теологія, православ’я, соціальне вчення церкви, солідарність, справедливість.

Анотація

Доведено, що українська православна політична теологія спирається на
ключові ідеї сучасного біблійного богослов’я щодо «народу Божого», суттєво залежить від сучасних теорій громадянського суспільства і національної ідентичності. Згідно із цією теологією церква повинна пропонувати соціальну політику моральної діяльності по оздоровленню суспільства шляхом оновлення солідарності, справедливості, любові. Замість підтримки влади чи опозиції, церква має теоретично і практично довести можливість соціального життя згідно із вищими цінностями. Суспільство потребує трансцендентного ідеалу, з висоти якого можливим є критичний аналіз наявного соціально-політичного устрою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Y. Podorozhny, НПУ імені М. П. Драгоманова
пошукач кафедри культурології,

Посилання

Denisenko A. Politicheskiy motiv knigi Iskhod: vernost’ Boga v situatsii ugneteniya i nespravedlivosti [Political motive of the book of Exodus: God’s faithfulness in a situation of oppression and injustice] // Khristianskaya mysl’, 2014, № 8. Tserkov’ i politika, S. 26–43.

Bryuggeman U. Prorocheskoe voobrazhenie [Prophetic imagination] / Per. s angl. S. Kornienko. – Cherkassy: Kollokvium, 2012. – 231 s.

Storki A. Iisus i politika: Protivostoyanie vlastey [Jesus and politics: Confronting the powers.]. – Cherkassy: Kollokvium, 2008. – 391 s.

Kovalenko H. Publichna teolohiia, abo Bohoslovstvuvannia onlain [Public theology, or Bogoslovskoye online] // Pravoslaviie v Ukraini. – URL: http://orthodoxy.org.ua/data/publichnateologiya-abo-bogoslovstvuvannya-onlayn.html. (Accessed 15.11.2017)

Kheyz R. Etika Novogo Zaveta [The Ethics of the New Testament]. – M. BBI, 2005. – 712 s.

Kirill (Gundyaev). Svoboda i otvetstvennost’ : v poiskakh garmonii. Prava cheloveka i dostoinstvo lichnosti [Freedom and responsibility : in search of harmony. Human rights and human dignity]. – M.: Otdel vneshnikh tserkovnykh svyazey Moskovskogo Patriarkhata, 2008. – 240 s.

Didkivskyi A. A. Pravoslavna etyka: humanistychnyi potentsial ta istorychni formy lehitymizatsii [The Orthodox ethics: humanistic potential and historical forms of legitimizatio] PhD thesis. – Zhytomyr: Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Ivana Franka, 2015. – 223 s.

Shkil S. O. Naratyvnyi svit suchasnoho rosiiskoho pravoslavia [The Narrative world of modern Russian Orthodoxy]. – K. : Akvamaryn, 2016. – 288 s.

Try tezy holovuiuchoho u Vseukrainskii radi tserkov mytropolyta Onufriia (03.04.2014) [Three of the statements of the Chairman of the Ukrainian Council of churches of Metropolitan Onufriy] // Unian-relihii. – URL: http://religions.unian.ua/orthodoxy/903850-

tri-tezi-golovuyuchogo-uvseukrajinskiy-radi-tserkov-mitropolita-onufriya-upts.html. (Accessed 15.11.2017)

Chornomorets Yu. Suchasna kryza ukrainskoho khrystyianstva yak predmet analizu naratyvnoi hermenevtyky [The Contemporary crisis of Ukrainian Christianity as the subject of analysis of narrative hermeneutics] // Relihiia ta sotsium, 2015, № 3, S. 34–40.

Yelenskyi V. Relihiini kultury i desekuliaryzatsiia v Ukraini [Religious culture and desecularization in Ukraine] // Ukraina – 2014: Suspilno-politychnyi konflikt i Tserkva. – K.: Tsentr O.Razumkova, 2014. – s. 61–67.

Yelenskyi V. Relihiia i hlobalna polityka: svit i Ukraina [Religion and global politics: the world and Ukraine] // Tsentr Razumkova. – URL: http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/

category_journal/NSD119_ukr_4. (Accessed 15.11.2017)

Chornomorets Yu. Dzherela syly kyivskoho khrystyianstva, abo Try skladovi natsionalnoi idei [The Sources of power of Kyivan Christianity, or the Three components of the national idea] // Hazeta «Den». – URL: http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/dzherelosili-kiyivskogohristiyanstva-abo-tri-skladovi-nacionalnoyi-ideyi (Accessed 15.11.2017)

Chornomorets Yu. P. Kyivska ideia v suchasnomu relihiino-kulturnomu dyskursi [Kiev idea in the modern religious-cultural discourse] // Humanitarnyi korpus: [zb. nauk. statei z aktualnykh problem filosofii, kulturolohii, psykholohii, pedahohiky ta istorii], 2014, Vyp. 3, S. 328–332.

Chornomorets Yu. Suchasni problemy z relihiinoiu identychnistiu: trahediia pravoslavia [Modern problems of religious identity: the tragedy of Orthodoxy] // Relihiia v Ukraini. – URL: http://www.religion.in.ua/main/analitica/10102-suchasniproblemi-z-religijnoyu-identichnistyutragediya-pravoslavya.html. (Accessed 15.11.2017)

Chornomorets’ Yu. Ukrainskoe i rossiyskoe pravoslavie: neobkhodimost’ «perezagruzki» [ets Ukrainian and Russian Orthodoxy: the need for a «reset»] // RІSU. – URL: https://risu.org.ua/article_print.php?id=45421&name=open_theme&_lang=ru& (Accessed 15.11.2017)

Ohiienko I. I. Ukrainska tserkva: Narysy z istorii Ukrainskoi Pravoslavnoi Tserkvy [Ukrainian Church: essays on the history of the Ukrainian Orthodox Church.]. – K. : Vyd-vo «Ukraina», 1993. – 284 s.

Sahan O. Natsionalni proiavy pravoslavia: ukrainskyi aspect [National manifestations of Orthodoxy: Ukrainian aspect]. – K. : Svit znan, 2001. – 256 s.

Kovalenko H. Kyivskyi patriarkhat na porozi novoho etapu vlasnoho rozvytku [The Kyiv Patriarchate on the threshold of a new stage of its development] // Relihiia v Ukraini. – URL: https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/6448-kiyivskij-patriarxat-na-porozinovogo-etapu-vlasnogo-rozvitku.html. (Accessed 15.11.2017)

Govorun K. Avtokefaliya: ot kanona k mifu [Autocephaly: from Canon to myth] // Relіgіya v Ukraїnі. – URL: https://www.religion.in.ua/main/history/662-avtokefaliya-ot84kanona-k-mifu.html. (Accessed 15.11.2017)

Hovorun C. Scaffolds of the Church: Towards Poststructural Ecclesiology. – Cascade Books, 2017. – 276 p.

Govorun K. Konspekt knigi «Scaffolds of the Church» [A summary of the book «Scaffolds of the Church»]. – URL: https://www.linkedin.com/pulse/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-scaffolds-church-cyril-hovorun. (Accessed 15.11.2017)

Hjälm M. Liberation of the Ecclesia: The Unfinished Project of Liturgical Theology. – Uppsala: Uppsala University, 2011. – 334 p.

Chornomorets Yu. Chy mozhna pobuduvaty derzhavu «zakonu» ta «moralnykh zasad» lyshe zusylliamy hromadianskoho suspilstva? [Is it Possible to build a state «law» and «morals» only the efforts of civil society] // Relihiia v Ukraini. – URL: https://www.religion.in.ua/main/analitica/14198-chi-mozhna-pobuduvati-derzhavu-zakonu-ta-moralnix-zasad-lishe-zusillyamigromadyanskogo-

suspilstva.html. (Accessed 15.11.2017)

Ohulchanskyi B. Relihiine zhytti i hromadianske suspilstvo [Religious life and civil society] // Relihiia v Ukraini. – URL: https://www.religion.in.ua/main/405-cerkva-i.html. (Accessed 15.11.2017)

Ohulchanskyi B. Chy zdatna kultura staty obiednuiuchym nachalom dlia pravoslavnykh? [Can culture become a rallying point for the Orthodox?] // Relihiia v Ukraini. – URL: https://www.religion.in.ua/main/analitica/5752-chi-zdatna-kultura-stati-obyednuyuchim-nachalomdlya-pravoslavnix.html. (Accessed 15.11.2017)

Ohulchanskyi B. Nasha Tserkva u zmahanni identychnostei [Our Church is in the competition of identities] // Relihiia v Ukraini. – URL: https://www.religion.in.ua/main/analitica/11247-nasha-cerkva-v-zmaganni-identichnostej.html. (Accessed 15.11.2017)

Ohulchanskyi B. Zhyttia i rukh v Tserkvi: mynule, suchasne, maibutnie. Mirkuvannia

pro Pravoslavia v Ukraini [Life and movement in the Church: past, present, and future. Arguments about Orthodoxy in Ukraine] // Relihiia v Ukraini. – URL: https://www.religion.in.ua/main/14434-zhittya-i-rux-v-cerkvi-minule-suchasne-majbutnye-mirkuvannya-pro-pravoslavyav-ukrayini.html. (Accessed 15.11.2017)

Ohulchanskyi B. Relihiine zhytti i hromadianske suspilstvo [Religious life and civil society] // Relihiia v Ukraini. – URL: https://www.religion.in.ua/main/405-cerkva-i.html. (Accessed 15.11.2017)

Ohulchanskyi B. Emotsii sviashchennykiv ta Yevromaidan: vlasna dumka [Emotions priests and Euromaidan: the idea] // Relihiia v Ukraini. – URL: https://www.religion.in.ua/main/analitica/24820-emociyi-svyashhenikiv-ta-yevromajdan-vlasna-dumka.html. (Accessed 15.11.2017)

Ohulchanskyi B. Horyzonty i vyklyky ukrainskoho pravoslavia [Horizons and challenges of the Ukrainian Orthodox Church] // Relihiia v Ukraini. – URL: https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/26597-gorizonti-i-vikliki-ukrayinskogo-pravoslavya.html. (Accessed 15.11.2017)

Ogul’chans’kiy B. Vazhneyshaya zadacha Tserkvi – sokhranit’ nravstvennyy avtoritet [The most important task of the Church is to maintain moral authority] // Kievskaya Rus’. – URL: http://www.kiev-orthodox.org/site/events/796/. (Accessed 15.11.2017)

Ogul’chans’kiy B. Byt’ khristianinom v grazhdanskom obshchestve, ili spasenie dushi versus grazhdanskaya i politicheskaya aktivnost’ [To be a Christian in civil society, or the salvation of souls versus civil and political participation] // Kievskaya Rus’. – URL: http://www.kiev-orthodox.org/site/events/796/. (Accessed 15.11.2017)

«Khochu buty liudynoiu, yaka formuie sensy» – protoiierei Heorhii Kovalenko [«I want to be the person who generates meanings» – Archpriest George Kovalenko] // Relihiia

v Ukraini. – URL: https://www.religion.in.u/zmi/ukrainian_zmi/37705-xochu-buti-lyudinoyuyaka-formulyuye-sensi-prot-georgij-kovalenko.html. (Accessed 15.11.2017)


Переглядів анотації: 152
Завантажень PDF: 74
Опубліковано
2017-12-03