МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ В СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ

  • K. O. Sklyarenko Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: повсякденність, структури повсякденності, методологічний підхід, феноменологія

Анотація

Стаття присвячена одному з дискусійних питань – тим сторонам людського існування, які розуміються під повсякденністю. У статті аналізуються основні методологічні підходи до вивчення структур повсякденності, що склалися в сучасному соціальному знанні. Також приводиться спроба експлікації в загальному вигляді структури і структурних елементів повсякденності, грунтуючись на роботах: А. Шюца, Е. Гуссерля, І. Гофмана, П.Бергера, Т. Лукмана, а також роботах деяких сучасних дослідників. Найбільш популярними сьогодні являються підходи, засновані на принципах індивідуалізму, орієнтовані на локальні форми соціального буття: соціальна феноменологія, символічний інтеракціонізм, когнітивна соціологія, етнометодологія.
У рамках цієї статті робиться висновок про відсутність єдиної методології при розгляді структур повсякденності і необхідності ініціювання та проведення комплексних міждисциплінарних досліджень проблематики повсякденності.

Посилання

1. Berger P. Lukman T. Sotsialnoe konstruirovanie realnosti. Traktat po sotsiologii znaniya. M., 1995. 303s.
2. Burde P. Sotsialnoe prostranstvo: polya i praktiki. Elektronnyiy resurs [rezhim dostupa]: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3707
3. Veber M. Izbrannyie proizvedeniya. M., 1990. 468 s.
4. Garfinkel G. Issledovaniya po etnometodologii. SPb., 2007. 336 s.
5. Giddens E. Ustroenie obschestva: Ocherk teorii strukturatsii. M., 2005. 528 s.
6. Gofman I. Predstavlenie sebya drugim v povsednevnoy zhizni. M., 2007. 546c.
7. Shyuts A. Struktura povsednevnogo myishleniya. Sotsiol. issledovaniya. 1988. №2. S. 130-136.
Опубліковано
2018-12-26