Кількісні та якісні аспекти вимірювання в соціальних дослідженнях

  • Y. Borisova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: вимірювання, якісний і кількісний аналіз, шкала, рівні вимірювання.

Анотація

Акцентовано взаємозв’язок якісних і кількісних аспектів вимірювання соціальних ознак, можливість переходу від одного рівня вимірювання на інший, наведено приклади дослідницьких ситуацій, в яких такий перехід є доцільним.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Агабекян, Р. Л. Математические методы в социологии [Текст] : учеб. пос. для вузов / Р. Л. Агабекян, М. М. Кириченко, С. В. Усатиков. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 192 с.

Гарскова, И. М. Количественные методы в исторических исследованиях [Текст] : учеб. пос. для вузов / И. М. Гарскова, Т. Ф. Изместьева, И. Д. Ковальченко, И. Л. Милов. – М.: Высш. шк., 1984. – 384 с.

Лакутин, О. В. Качественная и количественная информация в социологии [Электронный ресурс] / О. В. Лакутин, Ю. Н. Толстова // www. sociologos. ru.

Паниотто, В. И. Количественные методы в социологических исследованиях [Текст] : моногр. / В. И. Паниотто, В. М. Максименко. – К.: Наук. думка, 1982. – 272 с.

Рабочая книга социолога [Текст] / Отв. ред. Г. В. Осипов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Прогресс, 1983. – 478 с.

Циба, В. Т. Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід [Текст] / В. Т. Циба. – К.: МАУП, 2002. – 248 с.


Переглядів анотації: 7
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2012-10-03