Становлення національної системи освіти в умовах глобалізаційних викликів

  • L. Chupriy Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ)
Ключові слова: Система освіти, глобалізація, інтернаціоналізація

Анотація

В дослідженні здійснюється висвітлення трансформаційних процесів, що відбуваються в системі освіти в умовах глобалізаційних викликів. Аналізуються позитивні та негативні аспекти глобалізаційних процесів. Здійснюється порівняльний аналіз глобалізації та інтернаціоналізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Перепелиця Г. М. Асиметричні стратегії в гарантуванні міжнародної безпеки [текст] / Г. М. Перепелиця // Політика і час. -2005. - № 7. - С. 64-76.

Скотт П. Глобализация и университет // ВВШ «Alma Mater». – 2000. – № 4. – С. 3–8.

Кремень В. Філософія освіти XXI ст. // Персонал. – 2003. – № 1. – С. 4-18.

Ґелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм: Пер. з англ. – К.: Таксон, 2003. – 300 с.

В. Тітарчук. Соціокультурна глобалізація вищої освіти: тенденції та наслідки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www. viche. info/journal/391/

Балабанова Н. Суспільство знань та інновацій: шлях до майбутнього України. – К.: Арістей, 2005. – 104 с.

Сорос Дж. Кризис глобального капитализма. – К.: Основы, 1999. – 259 с.

Квак М. Національна держава, глобалізація та університет як модерний заклад // Ідея Університету: Антологія / Упоряд. М. Зубрицька, Н. Бабалик. – Львів: Літопис, 2002. – С. 267–291.

Бжезинский З. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство / Пер. с англ. – М.: Международные отношения, 2004. – 288 с.

Фукуяма Ф. Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку / Пер. з англ. В. Дмитрика. – Львів: Кальварія, 2005. – 380 с.


Переглядів анотації: 30
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2012-10-03