Особистість та спілкування в теології Христоса Яннараса

  • Natalya V. Ishchuk Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Київ)
Ключові слова: спілкування, особистість, спільнота, відносини, громада, діалог

Анотація

В статті здійснюється аналітика теоантропологічних аспектів спілкування в концепції сучасного грецького богослова Хр. Яннараса з позицій співвідношення «особистість-спільнота». Обґрунтовується інтерсуб’єктивний характер запропонованої ним моделі спілкування та відносин у християнській громаді, а також спроможність цієї моделі бути носіями «справжньої» соціальності за рахунок безпосередніх соціальних зв’язків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Dionysius the Areopagite. On the Church Hierarchy. Message / Dionysius the Areopagite. St. Petersburg: Aletheia, 2001. C.13-184.

Yannaras Christos. Faith in the Church: Introduction to Orthodox Theology / Chr. Yannaras; [translated from New Greek by G. V. Vdovina, edited by A. I. Kyrlezhev] / Chr. Yannaras. M.: Center for the Study of Religions, 1992. 228 p.

Yannaras Cristos. Personality and Eros / Chr. Yannaras. Yannaras Christos. Selected: Personality and Eros; [edited by A. Kyrlezhev; translated from New Greek by G. Vdovina]. M., 2005. P. 87-400.

Yannaras Christos. Freedom of Ethos / Chr. Yannaras; [trans. from English by V. Verloka]. K.: Spirit and Litera, 2003. 268 p.

Yannaras Christos. Truth and Church Unity / Chr. Yannaras; [translated from New Greek by A.V. Markov]. M.: St. Philaret Orthodox Christian Institute, 2006. 184 p.

Yannaras Christos. Filia, Agape and Eros in the Church Perspective / Chr. Yannaras. Human integrity and the meeting of cultures: Assumption readings: [coll. v.; status., translated from French by K. Sigov]. Kiev, 2007. P. 62-66.

Yannaras Christos. Variations on Song of Songs / Chr. Yannaras. 2nd edition. / Translated from the Greek by S. Hovorun. K.: SPIRIT AND LITERA, 2003. 131 p.

Yannaras Christos. Church in Post-Communist Europe / Christos Yannaras [Electronic resource]. Access mode: http://m-onf.com/index.php/biblioteka/122-khristos-yannaras-tserkov-v-munisticheskojevrope.


Переглядів анотації: 116
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2019-07-13