Афінське новаторство публічної культури (історико-філософський аналіз)

  • I. Pantelyeyeva Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Ключові слова: політика, громадське життя, перформансна культура, мистецтво, мова прози демократії.

Анотація

У даній статті автор розглядає особливості публічної культури одного з ведучого поліса Древньої Греції – Афін, показує її унікальність, вказує на фактори, що викликають розвиток демократії у взаємозв’язку з усіма соціальними процесами, що мають місце в суспільному житті Афінян. Автор звертає увагу на порівняльний аналіз двох політичних і соціальних систем Древньої Греції – Спарти й Афін. Роботи видатних древніх філософів допомагають авторові довести її власне розуміння окремих спірних традиційних моментів, що торкаються громадського життя древніх людей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Кассен Б. Эффект софистики / Б. Кассен; [пер. с фр. А. Россиуса]. – М. -СПб: Московский философский фонд, Университетская книга, Культурная инициатива, 2000. – 238 с.

Никитский А. В. Речи Исея и Демосфена: лекции орд. проф. А. В. Никитского, чит. в 1903–1904 г. / А. В. Никитский. – М.: Типо-лит. В. Рихтер, 1903. – 308 с.

Стасюкевич М. М. Ликург Афинский: Рассуждение Михаила Стасюлевича, маг. всеобщ. истории, представл. в Ист. -филол. фак. С. -Петерб. ун-та для получ. степ. д-ра ист. наук / М. М. Стасюкевич; [с прил. хронол. и генеал. табл]. – Санкт-Петербург: Тип. Имп. Акад. наук, 1851. – 123 с.

Фролов Э. Д. Греция в эпоху классики (Общество. Личность. Власть) / Э. Д. Фролов. – СПб.: Издательский Центр «Гуманитарная Академия», 2001. – 602 с.

Фукидид. История / Фукидид [пер. Г. А. Стратановского]. – М.: Ладомир; ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. – 736 с.

Цицерон. Брут, или о знаменитых ораторах / Марк Туллий Цицерон; [пер. с латин. И. П. Стрельниковой; под ред. и с предисл. (с. 7–71) М. Л. Гаспарова; примеч. М. Л. Гаспарова и др] // Три трактата об ораторском искусстве. – М.: Науч. -изд. центр «Ладомир», 1994. – С. 253–328.

Шестаков С. П. Красноречие у древних греков в его влиянии на их историческую литературу: речь, произнес. 5 нояб. 1901 г. в торжеств. годич. собр. Имп. Каз. ун-та экстраорд. проф. С. П. Шестаковым / С. П. Шестаков. – Казань: Типо-лит. Имп. ун-та, 1901. – 87 с.

Fénélon. Dialogues sur l’éloquence en génétal et sur celle de la chaire en particulier / Fénélon; [Par feu messire François de Salignac de La Motte Fénélon ; Avec les Reflexions sur la poésie françois, par le P. Du Cerceau] // Ouvres de Fénélon. – Amsterdam: Bernard, 1718. – T. X. – P. 169–212.

Greece & Rome: New surveys in the classics: The Invention of Prose. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – №. 26. – 130 p.

Momigliano Arnaldo. Sagesses barbares [Microforma]: Les limites de l’hellénisation / Arnaldo Momigliano; [Trad. de l’angl. par Marie-Claude Roussel]. – Cambrdge: Cambrdge University Press, 1976, Librairie François Maspero, 1979. – 197 p.


Переглядів анотації: 12
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2012-10-03