АКСІОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК НЕСТАБІЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

  • Ihor Ishchenko Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0001-5799-7364
  • Olena Bashkeieva Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» https://orcid.org/0000-0001-7029-2465
Ключові слова: цінності, міграція, нестабільність, аттрактор, міжнародні відносини

Анотація

Автори досліджують вплив цінностей поліетнічних спільнот як чинника нестабільності міжнародних відносин. Використано методологічний підхід на основі синергетичної теорії до розуміння політичної нестабільності міжнародних відносин, в яких аксіологічний чинник є домінуючим. Головна мета роботи: по-перше - аналіз наслідків боротьби між провідними геополітичними гравцями за сфери впливу, що спричиняє масову неконтрольовану міграцію до країн Заходу а разом з тим - політичну нестабільність на основі неконгруентності цінностей; по-друге окреслити шляхи подолання конфліктності, спричиненої аксіологічним чинником. Дослідники показали основні наслідки цих процесів на прикладі Західної Європи: ксенофобію, негативне ставлення місцевих жителів до мігрантів; зростання популярності правого радикалізму в Європі; сплеск міжнародного тероризму тощо. Автори зазначили намагання політичних структур ЄС протистояти конфліктності. Як висновок, автори вказали перспективи зниження конфліктності через організаційну роботу з гармонізації міжкультурної взаємодії та створення нормальних соціальних умов у країнах-донарах міграції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ihor Ishchenko, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Завідувач кафедри міжнародних віднсин, доктор політичних наук, професор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Olena Bashkeieva, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Державного вищого навчального закладу
«Український державний хіміко-технологічний університет»

Посилання

snyk universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy,2(17), 39-45. (in Ukr)

Hantington, S. (2003). The Clash of Civilizations. Moscow: AST (in Russ).

Asylum and migration into the EU in 2015/ (2016). European Union Agency for Fundamental Rights. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrived from: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-fundamental-rights-report-2016-focus-0_en.pdf

Convention Relating to the Status of Refugees. (1951). United Nations High Commissioner for Refugees. Geneva: UNHCR. Retrived from: https://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf#zoom=95

Asylum in the EU Member States: Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015. (2016). Eurostat newsreleas. Luxembourg: Eurostat.Retrived from: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6

Immigration policy. (2019). Fact Sheets on the European Union. Brussels : European Parliament. Retrived from: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/152/immigration-policy

Muzyika, O. A. (2011). Bifurcations in nature and society: natural science and socio-synergetic aspect. Sovremennyie naukoemkie tehnologii, 1, (87-90). Moscow: Izdatelskiy Dom Akademiya Estestvoznaniya. Retrived from: https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=26640 (in Russ).

Bevzenko L. (2014). Social self-organization and mechanisms for regulating social behavior. Ukrainskyi sotsiolohichnyi zhurnal, 1-2, 6-17. Retrived from: https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/4382/3956 (in Russ).

Xenophobia, Radicalism, and Hate Crime in Europe: Annual Report 2017 (2018). Institute for the Study of National Policy and Interethnic Relations et al. Moscow: Editus. Retrived from : https://www.osce.org/odihr/395336?download=true

Immigration concerns fall in Western Europe, but most see need for newcomers to integrate into society. (2018). Pew Research Center Fact Tank. Washington, DC: Pew Research Center. Retrived from: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/22/immigration-concerns-fall-in-western-europe-but-most-see-need-for-newcomers-to-integrate-into-society/

Akkerman, T. The Impact of Populist Radical-Right Parties on Immigration Policy Agendas: A Look at the Netherlands. (2018). Transatlantic Council on Migration, a project of the Migration Policy Institute. Washington, DC: Migration Policy Institute. Retrived from : https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/TCM2017-RadicalRightNetherlands-FinalWeb.pdf

Europe and right-wing nationalism: A country-by-country guide. (2019). BBC News. London: BBC. Retrived from : https://www.bbc.com/news/world-europe-36130006

Pozdnyakova, N., Myuller, M. (2018). Where in Europe it is forbidden to wear an yashmak. Deustche Welle. Berlin : Deustche Welle. Retrived from : https://p.dw.com/p/2ynSt

Xenophobia, Radicalism and Hate Crime in Europe: Annual Report 2016. (2017). European Centre for Tolerance et al. Moskow: Editus Retrived from : https://civic-nation.org/pan-european-report/Pan-European%20Report-2017-ed!.pdf.

2020 European Capitals of Culture: Rijeka and Galway (2020, December 15). Press release. Retrived from: https://ec.europa.eu/commission/ presscorner/detail/en/ip_20_6889

The EU has identified the European Capital of Culture 2020. (2020, December 15). Website LB.ua. Retrived from: ttps://lb.ua/culture/2020/01/03/446427_nazvani_kulturnie_stolitsi_evropi.html


Переглядів анотації: 287
Завантажень PDF: 148
Опубліковано
2019-12-25