[1]
Okorokov, V. 2013. Неопостмодерний топос думки А. Бадью. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 5 (Бер 2013), 41-44.