[1]
Kulakova, T. 2013. Публiчна полiтика: цiнностi, iнститути та ефективність управлiния в полiтичних мережах. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 2, 6 (Лип 2013), 15-17.