[1]
Dubchak, L. 2013. Пенітенціарні ідеї в философсько-правових системах Платона та Аристотеля. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 4, 6 (Груд 2013), 37-41.