[1]
Popov, V. і Popova, O. 2017. Weltanschauung vs lebenswelt: філософська суперечка Дільтея та Гуссерля. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 1, 16 (Чер 2017), 244-252.