[1]
Petrov, P. 2019. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ЕНДОГЕННИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ ТРАНЗИТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 11, 2 (Груд 2019). DOI:https://doi.org/10.15421/351923.