(1)
Ishchenko, I. Політичні інститути у період нестабільності: синергетичний підхід. PHIP 2012, 1, 80-83.