(1)
Dubovyk, N. Ліберальна демократія в історичной ретроспективі українського суспільства та сучасні реалії. PHIP 2013, 1, 80-83.