(1)
Chernyshov, V. Антропологічне вчення Г. Сковороди. PHIP 2013, 3, 38-42.