(1)
Dubchak, L. Пенітенціарні ідеї в философсько-правових системах Платона та Аристотеля. PHIP 2013, 4, 37-41.