(1)
Rudenko, A. Політичний та партійний маркетинг: сутність, школи, категоріальний апарат. PHIP 2013, 4, 83-88.