(1)
Kutsenko, Y. Основні наукові підходи зарубіжних вчених до визначення поняття «виборчі технології». PHIP 2013, 4, 88-92.