(1)
Okorokov, V. Змінений стан міфу і свідомості в діахронічній концепції К. Леві-Строса. PHIP 2011, 1, 3-10.