(1)
Avrahova, L. М. М. Бахтін про роль діалогізму. PHIP 2011, 1, 22-26.