(1)
Herman, J. Феномен «деліберативної політики» у системі поглядів Ю. Габермаса. PHIP 2011, 1, 74-78.