(1)
Budz, H. Концептуальні підходи до співвідношення чуттєвого і раціонального пізнання істини у філософії та науці античності. PHIP 2012, 2, 64-70.