(1)
Storizhko, L. Ціннісне значення нових методологічних підходів до проблем пізнання в теорії А. Маслоу. PHIP 2011, 370-376.