(1)
Dobrzynski, A. Розвиток категорій добра і зла у філософській концепції Августина Аврелія. PHIP 2015, 1, 81-91.