(1)
Bezena, I. Соціокультурні аспекти самореалізації особистості школяра в контексті структурних змін в освіті. PHIP 2016, 2, 24-31.