(1)
Petlenko, I. Діалог Сходу і Заходу у «вічній релігії» С. Радхакрішнана. PHIP 2016, 2, 137-143.