(1)
Shatalovych, A. Сім’я в філософсько-гносеологічному вимірі: проблема наукової пізнаваності. PHIP 2017, 2, 70-80.