(1)
Shepetyak, O. Христологічні суперечки V століття та їхня роль у формуванні не-ортодоксального богослов’я. PHIP 2017, 3, 49-56.