(1)
Tatsiun, R. Відповідальність християн за суспільство згідно з Апостолом Петром в контексті світогляду українських протестантів. PHIP 2017, 6, 43-52.