Barbashyna, K. (2021). СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, 13(2), 49-55. https://doi.org/10.15421/353224