Okorokov, V. (2022). СВІДОМІСТЬ І НІЩО У ЕКЗИСТЕНЦІЙНОМУ ВЧЕННІ РАННЬОГО М.ГАЙДЕҐҐЕРА. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, 14(1(29), 8-18. https://doi.org/10.15421/352202