Dubchak, L. (2013). Пенітенціарні ідеї в философсько-правових системах Платона та Аристотеля. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, 4(6), 37-41. Retrieved із https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/277