Herman, J. (2011). Феномен «деліберативної політики» у системі поглядів Ю. Габермаса. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, 1(1), 74-78. Retrieved із https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/520