Pisna, Y. (2019). Е. Фромм:. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, 11(1), 64-69. https://doi.org/10.15421/351908