Kozak, T. (2019). АНГЛОМОВНИЙ КОЛОРИТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПЕЙЗАЖУ УКРАЇНСЬКОГО МІСТА (НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ МОВНОГО ЛАНДШАФТУ ЛЬВОВА). Філософія та політологія в контексті сучасної культури, 11(2), 77-82. https://doi.org/10.15421/351920