OKOROKOV, V. СВІДОМІСТЬ І НІЩО У ЕКЗИСТЕНЦІЙНОМУ ВЧЕННІ РАННЬОГО М.ГАЙДЕҐҐЕРА. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, v. 14, n. 1(29), p. 8-18, 25 jul. 2022.