OKOROKOV, V. Змінений стан міфу і свідомості в діахронічній концепції К. Леві-Строса. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, v. 1, n. 1, p. 3-10, 3 mar. 2011.