POPOV, V.; POPOVA, O. Weltanschauung vs lebenswelt: філософська суперечка Дільтея та Гуссерля. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, v. 1, n. 16, p. 244-252, 3 jun. 2017.