Petrov, P. (2019) ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ЕНДОГЕННИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ ТРАНЗИТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ, Філософія та політологія в контексті сучасної культури, 11(2). doi: 10.15421/351923.