[1]
O. Dakhno, СВІТОВИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРИВАТНИХ ВІЙСЬКОВИХ КОМПАНІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ, PHIP, vol 12, no 2, pp 61-68, Груд 2020.