[1]
K. Barbashyna, СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН, PHIP, vol 13, no 2, pp 49-55, Груд 2021.