[1]
L. Dubchak, Пенітенціарні ідеї в философсько-правових системах Платона та Аристотеля, PHIP, vol 4, no 6, pp 37-41, Груд 2013.