[1]
B. Zavidniak, Порівняльний аналіз концепцій трансцендентного виміру божества у Філона Олександрійського та філософів Античності, PHIP, vol 6, no 21, pp 29-36, Груд 2017.