[1]
T. Kozak, АНГЛОМОВНИЙ КОЛОРИТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПЕЙЗАЖУ УКРАЇНСЬКОГО МІСТА (НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ МОВНОГО ЛАНДШАФТУ ЛЬВОВА), PHIP, vol 11, no 2, pp 77-82, Груд 2019.