[1]
P. Petrov, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ЕНДОГЕННИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ ТРАНЗИТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ, PHIP, vol 11, no 2, Груд 2019.