AliksiychukО. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, Vol 13, no 1, July 2021, pp 73-78, doi:10.15421/352108.